SKOGSTJÄNSTER

RÖJNING | AVVERKNING | FÄLLNING

SKOGSRÖJNING ÄR EN VIKTIG ÅTGÄRD

GALLRING
Genom att gallra i din skog gynnas tillväxten och skapar de bästa förutsättningarna för bra värdetillväxt. Samtidigt minskar kommande kostnader i samband med slutavverkning i din gallrade skog. Gallringarna varierar beroende på ålder och dimension.

AVVERKNING
När din skog har uppnått lämplig slutavverkningsålder, är det dags för detta den viktigaste åtgärden under skogens omloppstid.

RÖJNING
Genom att röja i tid får du en bra beståndsutveckling och höjer därmed värdet på din skog. Samtidigt minskas framtida gallringskostnader.

Ekmans Trädgårdsmiljö AB utför följande arbetsuppgifter, röjning, motormanuell avverkning och fällning på tomter.

Vi har motorsågskörkort AB samt en medarbetare har ABS.

SKOGSRÖJNING

Röjning har stor betydelse för hur din skog utvecklas. Att röja sin skog är en investering som lönar sig.

Röjning ökar inte bara värdet på din skog utan den ger också bättre sikt och en mer tillgänglig skog som är trevligare att vistas i.
VEM KAN ANLITA OSS

Vi utför skogsröjning åt både privatpersoner, företag och myndigheter.

Är du en skogsägare som inte får tiden att räcka till hjälper vi dig gärna. Att gallra och röja i skogen är en viktig del för att hålla skogen i gott skick vilket också lönar sig ekonomiskt på sikt.

Vi hjälper även till att hand om virket om så önskas.

Vi besitter god kompetens och har all utrustning som krävs.

TRÄDFÄLLNING


Främst fokuserar vi på att få växter och träd att frodas. Men ibland behöver ett träd tas bort av olika anledningar.

Vi hjälper till med trädfällning. Efter att vi fällt trädet/träden hjälper vi till med borttransport av virke och ris.

Önskar du som kund behålla veden kapar vi upp den i önskade längder.

Som privatperson kan du nyttja RUT-avdrag för tjänsten trädfällning.

Ekmans Trädgårdsmiljö erbjuder planering, trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel efter dina behov och förutsättningar. Vår målsättning är att utföra trädgårdsarbeten som gör dig som kund mer än nöjd. Vi är enkla att ha kontakt med och vi uppfyller de löften vi ger. Du kan lita på oss!

KONTAKTA OSS

------------------------------

TELEFON / E-POST
035-299 65 20
kontakt@ekmanstradgardsmiljo.se

ÖPPETTIDER KUNDSERVICE
Mån-fre: 8-16
Lunchstängt 12:00-13:00

ADRESS
Ekmans Trädgårdsmiljö AB
Kristinebergsvägen 20
302 41 Halmstad